Trang chủ

Giới thiệu

Kế toán

Dịch vụ tư vấn kế toán

Thành lập công ty

Thay đổi giấy phép KD

Giải thể công ty

Liên hệ

So sánh công ty cổ phần và công ty hợp danh

5.0/5 (1 votes)
- 13

Công ty cổ phần và công ty hợp danh là 2 trong số 5 loại hình doanh nghiệp hợp pháp, được pháp luật Việt Nam bảo vệ. Mỗi loại hình doanh nghiệp đều có những đặc điểm và những lợi thế riêng. 

So sánh công ty cổ phần và công ty hợp danh

Tại bài viết này Tân Thành Thịnh sẽ cung cấp những thông tin để giúp bạn phân biệt được công ty cổ phần và công ty hợp danh, để từ đó có thêm thông tin và sự lựa chọn phù hợp khi có nhu cầu thành lập công ty. Cùng tìm hiểu nhé.

1. Đặc điểm công ty cổ phần và công ty hợp doanh

Công ty cổ phần tại Điều 111 – Chương V – Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định công ty công phần là doanh nghiệp như sau.


 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.
 • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa.
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật Doanh Nghiệp 2020.
 • Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.

1.1 Đặc điểm công ty cổ phần 

 • Về cổ đông công ty: Số lượng cổ đông lúc thành lập phải có tối thiểu 03 cổ đông sáng lập và không hạn chế số lượng cổ đông tối đa.
 • Vốn điều lệ của công ty: Vốn điều lệ công ty cổ phần được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Các tổ chức, cá nhân tham gia vào công ty bằng cách mua cổ phần thông qua các cổ phiếu phát hành với số lượng không quy định. 
 • Cổ đông là người mua cổ phần của công ty để thực hiện việc góp vốn. Cổ đông là người sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi số vốn đã góp theo quy định.
 • Về tư cách pháp nhân: Công ty cổ phần có đầy đủ tư cách pháp nhân và chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty. Công ty có quyền sở hữu tài sản riêng. Các cổ đông chỉ được sở hữu cổ phần công ty chứ không sở hữu tài sản của công ty.
 • Khả năng huy động vốn: Công ty cổ phần được phát hành các loại chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu… để huy động vốn. Có khả năng huy động vốn linh hoạt bằng nhiều cách khác nhau.
 • Đại hội cổ đông: Công ty Cổ phần phải có Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành. Đối với công ty cổ phần có trên mười một cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty phải có Ban Kiểm soát.
 • Bộ máy các công ty cổ phần được cơ cấu theo luật pháp và điều lệ công ty với nguyên tắc cơ cấu nhằm đảm bảo tính chuẩn mực, minh bạch và hoạt động có hiệu quả.

1.2 Ưu và nhược điểm công ty cổ phần

Mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có những ưu và nhược điểm riêng, công ty cổ phần cũng vậy. Sau đây là những ưu và nhược điểm của công ty cổ phần:

a) Ưu điểm công ty cổ phần

 • Mức độ rủi ro không cao bởi đây là loại hình doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn.
 • Quy mô hoạt động lớn, không giới hạn cổ động.
 • Cơ cấu vốn, khả năng huy động vốn linh hoạt.
 • Công ty tính độc lập cao giữa quản lý và sở hữu, việc quản lý sẽ đạt hiệu quả cao hơn, mang lại hiệu quả trong kinh doanh và phát triển doanh nghiệp.

b) Nhược điểm công  ty cổ phần

 • Việc quản lý và điều hành tương đối phức tạp nếu số lượng cổ đông quá lớn.
 • Khả năng bảo mật thông tin kinh doanh, tài chính trong nội bộ doanh nghiệp thấp.
 • Khả năng linh hoạt trong việc thay đổi ngành nghề kinh doanh hạn chế.

2. Công ty hợp danh là gì?

Điều 177 – Chương VI – Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:


 • Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn.
 • Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.
 • Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.
 • Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

2.1 Đặc điểm công ty hợp danh

 • Thành viên hợp danh có ít nhất từ 2 người trở lên. Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.
 • Thành viên hợp danh không được quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại.
 • Thành viên hợp danh và thành viên góp vốn phải góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết. Thành viên hợp danh không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết gây thiệt hại cho công ty phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty.
 • Tài sản của công ty hợp danh bao gồm: Tài sản góp vốn của các thành viên đã được chuyển quyền sở hữu cho công ty, Tài sản tạo lập được mang tên công ty, Tài sản thu được từ hoạt động kinh doanh do các thành viên hợp danh thực hiện nhân danh công ty và từ các hoạt động kinh doanh của công ty do các thành viên hợp danh nhân danh cá nhân thực hiện, Các tài sản khác theo quy định của pháp luật.
 • Các thành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Mọi hạn chế đối với thành viên hợp danh trong thực hiện công việc kinh doanh hằng ngày của công ty chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi người đó được biết về hạn chế đó.
 • Trong điều hành hoạt động kinh doanh công ty hợp danh, thành viên hợp danh phân công nhau đảm nhiệm các chức danh quản lý và kiểm soát công ty.

2.2 Ưu và nhược điểm công ty hợp danh

Công ty hợp danh có những ưu và nhược điểm như sau.

a) Ưu điểm công ty hợp danh

 • Công ty hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn về các hoạt động của công ty nên tạo được sự tin cậy, uy tín mạnh mẽ cho khách hàng, đối tác kinh doanh.
 • Cơ cấu gọn nhẹ, dễ quản lý.
 • Số lượng thành viên ít, dễ điều hành và cùng nhau phát triển công ty.
 • Dễ vay vốn ngân hàng.

b) Nhược điểm công ty hợp danh

 • Mức độ rủi ro cao.
 • Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Dẫn tới huy động vốn bị hạn chế. Mỗi thành viên phải tự góp vốn thêm.
 • Thành viên đã rút khỏi công ty vẫn phải chịu trách nhiệm liên đới đối với các khoản nợ của công ty đã phát sinh từ những cam kết của công ty trước khi rút khỏi công ty.

2. Điểm giống và khác nhau công ty cổ phần và công ty hợp danh

Để có sự lựa chọn nên mở công ty cổ phần hay công ty hợp danh bạn cần có sự phân biệt rõ về điểm giống và khác nhau giữa 2 mô hình này, cụ thể như sau:


3.1 Điểm giống nhau giữa công ty cổ phần và công ty hợp danh

 • Là mô hình doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
 • Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp.
 • Thành viên công ty hợp danh và cổ đông phổ thông công ty cổ phần được tự do chuyển nhượng vốn cho người khác.

3.2 Phân biệt công ty cổ phần và công ty hợp danh

Sau đây là những đặc điểm khác nhau giữa công ty cổ phần và công ty hợp danh như sau:

a) Thành viên/ cổ đông

 • Công ty hợp danh: có ít nhất 2 thành viên là chủ sở hữu, có thể có thêm thành viên góp vốn
 • Công ty cổ phần: tối thiểu 3 cổ đông và không giới hạn số lượng thành viên tối đa

b) Trách nhiệm của thành viên/ cổ đông

 • Công ty hợp danh: Thành viên hợp danh chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về hoạt động của công ty, thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về khoản nợ của công ty trên phạm vi góp vốn
 • Công ty cổ phần: Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp trong phạm vi góp vốn

c) Khả năng huy động vốn

 • Công ty hợp danh: không được phát hành bất kỳ loại chứng khoản nào
 • Công ty cổ phần: Được quyền phát hành cổ phần để huy động vốn

d) Cơ cấu tổ chức

 • Công ty hợp danh: được tổ chức vận hành theo mô hình Hội đồng thành viên - Giám Đốc / Tổng giám đốc
 • Công ty cổ phần: có thể lựa chọn 1 trong 2 mô hình sau:

+/ Đại hội cổ đông - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (trên 11 thành viên) và giám đốc/ tổng giám đốc với điều kiện tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cỏ phần của công ty

+/ Đại hội cổ đông - Hội đồng quản trị và Giám đốc/ Tổng giám đốc với điều kiện ít nhất 20% số thành viên hội đồng quản trị phải là thành viên độc lpaj và có ban kiểm toán nội bộ trực thuộc hội đồng quản trị

e) Người đại diện pháp luật

 • Công ty hợp danh: các thành viên công ty hợp danh
 • Công ty cổ phần: có thể 1 hoặc nhiều người đại diện pháp luật (quy định tại điều lệ công ty)

3. Công ty tư vấn doanh nghiệp Tân Thành Thịnh

Công ty Tân Thành Thịnh là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong việc hỗ trợ doanh nghiệp trọn gói các dịch vụ thành lập công ty tại tphcm uy tín, chuyên nghiệp, nhanh gọn theo đúng quy định pháp luật.


Ngoài việc tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với tiềm lực, định hướng công ty, đội ngũ Tân Thành Thịnh còn trực tiếp hỗ trợ soạn thảo hồ sơ, đại diện doanh nghiệp thực hiện toàn bộ mọi thủ tục nhanh chóng, giúp công  ty sớm ổn định và đi vào hoạt động.

4.1 Giá trị nhận được

Khi thành lập doanh nghiệp, Tân Thành Thịnh sẽ hỗ trợ doanh nghiệp những vấn đề sau:

 • Tư vấn pháp lý thành lập doanh nghiệp: đặc biệt vấn đề về tên gọi, vốn điều lệ để đảm bảo mang lại quyền lợi tốt nhất, hạn chế những thay đổi vê sau và ảnh hưởng tới kế hoạch kinh doanh.
 • Tư vấn pháp luật thuế về đăng ký mã số thuế.
 • Tư vấn pháp luật thuế về kê khai thuế.
 • Tư vấn thủ tục nộp thuế.
 • Tư vấn pháp luật thuế chi tiết hướng dẫn thủ tục hoàn thuế.
 • Tư vấn quyết toán thuế, tư vấn lập báo cáo tài chính.
 • Tư vấn các bước, thủ tục miễn giảm thuế.
 • Tư vấn pháp luật thuế, cũng như các quy định về sử dụng hóa đơn, chứng từ.
 • Tư vấn khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thuế.
 • Tư vấn xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế.
 • Hướng dẫn tự tính, tự khai, tự nộp thuế cho các chủ doanh nghiệp vụ.
 • Soạn thảo hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp
 • Đại diện doanh nghiệp làm việc với các cơ quan ban ngành nhà nước.

4.2 Cam kết dịch vụ

Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp, Tân Thành Thịnh cam kết:

 • Không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào khi sử dụng dịch vụ tại chúng tôi.
 • Đảm bảo đúng những quy định pháp luật.
 • Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ.
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.

Trên đây là bài viết về so sáng công ty cổ phần và công ty hợp danh, hi vọng với những chia sẻ trên sẽ mang đến cho bạn những thông tin hữu ích. 

>> Các bạn xem thêm so sánh doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh

Nếu vẫn còn bất cứ thắc mắc nào về vấn đề trên hoặc doanh nghiệp đang tìm kiếm một công ty dịch vụ tư vấn doanh nghiệp thì vui lòng liên hệ qua hotline 0909 54 8888 để được tư vấn cụ thể và trực tiếp nhé. 

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com