Trang chủ

Giới thiệu

Kế toán

Dịch vụ kế toán

Thành lập công ty

Thay đổi giấy phép KD

Giải thể công ty

Liên hệ

Thuế môn bài hạch toán vào tài khoản nào?

5.0/5 (1 votes)
- 3

Thuế môn bài là loại thuế nộp theo năm, được tính vào khoản chi phí quản lý doanh nghiệp và được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế môn bài hạch toán vào tài khoản nào? 

Trong bài viết dưới đây, Tân Thành Thịnh sẽ hướng dẫn bạn đọc cách hạch toán lệ phí môn bài theo TT200 và TT133 một cách cụ thể. Các bạn cùng theo dõi nhé!

Thuế môn bài hạch toán vào tài khoản nào?

1. Thuế môn bài là gì?

Có thể hiểu thuế môn bài hay lệ phí môn bài mức thuế doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải nộp hàng năm hoặc khi mới ra sản xuất, kinh doanh dựa trên số vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với tổ chức) hoặc doanh thu của năm (đối với hộ, cá nhân kinh doanh) cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.


1.1 Quy định về thuế môn bài

Pháp luật hiện hành có một số quy định về thuế môn bài như sau:

a) Đối tượng nộp thuế môn bài

Căn cứ Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, người nộp lệ phí là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

 •  Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã.
 •  Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
 • Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức trên.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

b) Đối tượng được miễn thuế môn bài

- Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài, gồm:

 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.
 • Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.
 • Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp.
 • Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

- Miễn lệ phí trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh cho các trường hợp:

 • Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).
 • Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Trong thời gian miễn lệ phí, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí.

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh được miễn trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

1.2 Bảng chi phí thuế môn bài

Căn cứ Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, mức thu thuế môn bài được   quy định  cho từng đối tượng như sau:

a) Thuế môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

TT

Quy mô vốn

Mức nộp

1

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng

03 triệu đồng/năm

2

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống

02 triệu đồng/năm

3

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

01 triệu đồng/năm

b) Thuế môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

TT

Doanh thu

Mức thu

1

Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm

01 triệu đồng/năm

2

Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm

500.000 đồng/năm

3

Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm

300.000 đồng/năm

1.3 Thời hạn nộp thuế môn bài

a) Kê khai thuế môn bài

Theo Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP, khai lệ phí được quy định như sau:

– Cách kê khai đối với doanh nghiệp:

+ Chỉ kê khai thuế môn bài một lần khi mới đi vào hoạt động.

+ Đối với doanh nghiệp mới đi vào hoạt động. Thời hạn kê khai chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đi vào sản xuất kinh doanh.

+ Đối với các doanh nghiệp mới thành lập nhưng chưa đi vào sản xuất kinh doanh. Thời hạn kê khai thuế môn bài chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận được giấy đăng ký kinh doanh.

– Cách kê khai đối với hộ kinh doanh:

- Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí. Cơ quan thuế căn cứ tờ khai thuế, cơ sở dữ liệu ngành thuế để xác định doanh thu kinh doanh làm căn cứ tính mức lệ phí phải nộp của hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán.

b) Hạn nộp thuế môn bài

Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm.

2. Cách hạch toán thuế môn bài

Hiện nay có 2 hình thức hạch toán thuế môn bài mới nhất là hạch toán theo Thông tư 133 và hạch toán thuế môn bài theo thông tư 200. 

Các bạn phải kiểm tra xem DN áp dụng chế độ kế toán nào để hạch toán cho phù hợp, nếu hạch toán sai sẽ bị phạt từ 5 - 10 triệu đồng. Doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo TT 133 hay 200 tùy theo quy mô của doanh nghiệp.


2.1 Định khoản thuế môn bài

Những tài khoản dùng để tính toán thuế môn bài gồm:

 • Tài khoản 642 (6422).
 • Tài khoản 333 (3338).
 • Tài khoản 111, hoặc 112.

2.2 Cách hạch toán thuế môn bài chi tiết

a) Chi phí thuế Môn bài khi nộp tờ khai:

- Theo Thông tư 200:

 • Nợ TK 6425 – Thuế, phí và lệ phí
 • Có TK 3338 – Các loại thuế khác

- Theo Thông tư 133 và Quyết định 48/2006 QD-BTC

 • Nợ TK 6422 – Chi phí quản lý Doanh nghiệp
 • Có TK 3338 – Các loại thuế khác

b)  Khi nộp tiền thuế môn bài (Dựa vào giấy nộp tiền vào ngân sách)

 • Nợ TK 3338
 • Có TK 111/ TK 112

c) Cách hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế môn bài:

– Khi DN nhận được Quyết định xử phạt của Cơ quan thuế:

 • Nợ TK 811: Chi phí khác
 • Có TK 3339: Phí lệ phí và các khoản phải nộp

– Khi nộp tiền phạt (Dựa vào giấy nộp tiền vào ngân sách):

 • Nợ TK 3339: Phí lệ phí và các khoản phải nộp
 • Có TK 111/112: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

– Cuối kỳ kết chuyển:

 • Nợ TK 911: Xác định kết quả kinh doanh
 • Có TK 811: Chi phí khác

Lưu ý: Khoản tiền phạt nộp Tiền thuế môn bài và Tiền phạt chậm nộp Tờ khai thuế môn bài -> Sẽ không được trừ khi tính thuế TNDN

3. Dịch vụ tư vấn kế toán thuế Tân Thành Thịnh

Tân Thành Thịnh là một trong những cty dịch vụ kế toán hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn thuế, và làm báo cáo thuế tại TPHCM. Với hơn 15 năm hình thành và phát triển, đội ngũ nhân viên kế toán chuyên nghiệp sẽ hỗ trợ quý khách hàng tốt nhất.


a) Các dịch vụ tư vấn kế toán – thuế Tân Thành Thịnh cung cấp

 • Tư vấn kê khai thuế
 • Tư vấn hồ sơ, sổ sách kế toán
 • Tư vấn dịch vụ BHXH
 • Tư vấn báo cáo thuế
 • Báo cáo tài chính cuối năm

b) Quy trình tư vấn dịch vụ kế toán tại Tân Thành Thịnh

Bước 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng, tìm hiểu và xác định đúng nhu cầu khách hàng

Bước 2: Tư vấn, đề xuất giải pháp và lựa chọn gói dịch vụ phù hợp.

Bước 3: Ký thỏa thuận cam kết hỗ trợ thông qua hợp đồng tư vấn dịch vụ kế toán để đảm bảo quyền lợi cả khách hàng và công ty.

Bước 4: Thực hiện những công việc thỏa thuận trong hợp đồng theo từng gói dịch vụ khách hàng lựa chọn.

Bước 5: Đồng hành, hỗ trợ và tư vấn khách hàng trong những vấn đề phát sinh.

c) Cam kết dịch vụ

Dịch vụ được thực hiện bởi kiểm toán viên, kế toán viên, chuyên gia tư vấn có nhiều kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực dịch vụ kế toán.

Chúng tôi có thể xử lý mọi trình huống liên quan đến vấn đề kế toán, vấn đề thuế

Chi phí dịch vụ cạnh tranh.

Trên đây là những thông tin xoay quanh vấn đề Thuế môn bài hạch toán vào tài khoản nào? Hy vọng thông qua bài viết này các bạn có thêm những thông tin hữu ích, mọi thắc mắc hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập công ty các bạn vui lòng liên hệ Tân Thành Thịnh để được giải đáp.

>> Các bạn xem thêm nhận tiền tài trợ có xuất hóa đơn không

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com